Serveis

C.Sedano y Asociados, S.L.

Consultoria i gestió de riscs laborals, S.L.

Fiscal, Mercantil y Contable

 • Assessorament fiscal a empreses i professionals.
 • Assistència i representació a Inspeccions.
 • Diagnòstic econòmic - financer i planificació fiscal.
 • Auditories internes i externes.
 • Compliment de la normativa fiscal i confecció d\'imposts.
 • Declaracions de Renda i Patrimoni.

Ampliar informació

Prevención de Riesgos Laborales

 • Definició del model d'organització preventiva
 • Posada en marxa i assessoria permanent de:
  • Treballador/s encarregats de prevenció
  • Servei de prevenció propi
  • Servei de prevenció aliè
  • Servei Mancomunat

Ampliar informació